Algemene voorwaarden

Download in PDF-formaat

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Goud Apparel, met jou sluiten.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Producten
Artikel 3 – Betalingen
Artikel 4 – Leveringen
Artikel 5 – Retour
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 8 – Verwerking persoonlijke gegevens
Artikel 9 – Klachtenregeling
Artikel 10 – Geschillenregeling

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Goud Apparel

Vestigingadres:
Radijsstraat 59A
9741 BL Groningen

Bereikbaarheid:
Telefoonnummer: +31 6 24214178
E-mail: info@goudapparel.nl
KvK-nummer: 75541327
BTW-identificatienummer: NL002320674B47

Artikel 2 – Producten
Wij verkopen diverse kleding met daarop ontwerpen van kunstenaars of standaard designs.

Artikel 3 – Betalingen
De (totale) prijs (inclusief BTW) van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je betaalt via onze online betaalservice; Mollie B.V.. Zij verzorgt de betaalservice voor Goud Apparel.
Bij uitgaven van minder dan €50,- aan producten zijn de verzendkosten voor je eigen rekening.

Artikel 4 – Leveringen
Wij leveren jouw product(en) af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt het adres niet meer wijzigen nadat wij het (brievenbus-)pakket hebben verzonden. In Groningen Stad verzorgen wij de distributie, daarbuiten verzorgt PostNL de distributie. Wanneer je meerdere producten bestelt, word je bestelling als pakket verzonden. Hiervoor krijg je van ons een Track&Trace-code, waarmee je de bestelling kunt volgen. Wanneer het om een brievenbuspakket gaat ontvang je van ons geen Track&Trace-code. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren.

Artikel 5 – Retour
Je mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen (het product moet nog verzegeld zijn). Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar info@goudapparel.nl. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 7 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending zijn voor je eigen rekening. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt houden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product kan alleen worden teruggestuurd mits de verpakking van het product nog verzegeld is.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Verwerking persoonlijke gegevens
1. De door Goud Apparel verzamelde persoonlijke gegevens van de consument worden alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt.
2. De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het kunnen uitvoeren van de bij Goud Apparel geplaatste bestelling.
3. Goud Apparel heeft onder geen enkele omstandigheid een geldige reden om persoonsgegevens van de consument door te spelen aan derden.
4. Goud Apparel is gehouden om de verzamelde persoonlijke gegevens van de consument te voorzien van een voldoende beveiligde digitale omgeving.
5. Goud Apparel mag de consument per e-mail benaderen met persoonlijke aanbiedingen. Wanneer de consument kenbaar maakt dit niet te willen wordt het betreffende e-mailadres verwijderd van de maillijst.

Artikel 9 – Klachtenregeling
Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@goudapparel.nl. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 7 dagen nadat we je klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen vier dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met je sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Noord-Nederland bevoegd.